ไพบูลย์ วอน สนช. ชัดเจน โหวตคดีถอดถอนยิ่งลักษณ์


ไพบูลย์ นิติตะวัน

ไพบูลย์ วอน สนช. ชัดเจน โหวตคดีถอดถอนยิ่งลักษณ์  (ไอเอ็นเอ็น)

สปช. “ไพบูลย์” ชี้ 38 ส.ว. มีเอกสิทธิ์คุ้มครองคดีถอดถอน – หวัง สนช. ตัดสินเด็ดขาด ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ไม่งดออกเสียง

วันนี้ (17 มกราคม 2558) นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา และ นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตรองประธานรัฐสภา เพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวตนมีความเห็นว่าการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นคนละประเด็นกับกรณีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่มาวุฒิสภา เนื่องจากตนคิดว่าเป็นการกระทำที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง เเละเป็นการกระทำโดยชอบ เพราะมีการดำเนินการที่มีรัฐธรรมนูญ มาตรา 130 รองรับอยู่ เช่นเดียวกับเอกสิทธิ์คุ้มครอง มาตรา 18 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557

เเละในการตัดสินตามมติของ สนช. นั้น ตนอยากให้เป็นไปอย่างยุติธรรมตามหลักนิติธรรมเเละมีความเด็ดขาด ซึ่ง สนช. ควรมีความเห็นที่หนักเเน่น ไม่ควรมีการงดออกเสียงหรือการแสดงท่าทีที่ไม่เด็ดขาด เพื่อจะทำให้ผลการตัดสินของ สนช. นั้น มีความยุติธรรมเเละสามารถแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเเท้จริง ตลอดจนไม่ควรตัดสินทั้งสองคดีเเบบเหมารวมว่าหากมีการลงโทษ ก็ลงโทษทั้งหมด หรือหากจะไม่มีการลงโทษ ผู้ถูกร้องก็รอดพ้นจากคดีทั้งหมด เนื่องจากคดีการถอดถอน เเละชี้มูลความผิด 38 ส.ว. นั้น เป็นคนละคดีกันอย่างชัดเจน จึงควรมีการลงโทษเฉพาะผู้ที่กระทำความผิด ว่าใครทำความผิดประเด็นใด ก็ลงโทษตามข้อเท็จจริงในประเด็นนั้น ๆ เเละผู้ที่ทำตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายเเละมีเอกสิทธิ์คุ้มครองก็ควรได้รับความเป็นธรรม

Posted in Uncategorized.

Comments are closed.